Hvordan finne fram i jungelen av headset?

28.05.2017
av Martin Haldorsen

Kort svar
Ring en kunderådgiver. Bruk filtermenyene på venstre side for å avgrense utvalget. Prøv vårt headset kartleggingsverktøy. Send oss en mail medf spørsmål eller for å bli kontaktet av en kunderådgiver. Vi kan hjelpe med å avdekke behovene og finne fram til aktuelle løsninger.

Langt svar
Glem teknologien først. Start med spørsmålet hva er behovet? Kartlegging er så viktig fordi et headset er i direkte fysisk kontakt med kroppen - hver time - hver dag - ofte i flere år. Gjør grundig forarbeid påvegne av dem som skal leve med valgene som taes. Gjennom kartlegging blir vi mer bevisst hva behovene er. Typisk nyanseres bildet.

Differensierte behov
En stor organisasjon har kanskje 3-4 kvalitativt forskjellige brukergrupper. Men selv om det bare er snakk om ett headset - må det svaret konkret på hvilke funksjoner utstyret bør ha, samt hvilken budsjettramme løsninger må ligge innenfor.

Kjøp eller leie
Dersom dekking av behovene går ut over budsjettrammene, blir løsningen ofte å leie utstyret. Årsaken er at return on investment er så stort for headset. Det vil være å skyte segselv i foten om bedriften lander på utstyr som utnytter potensialet for effektivitet. Å Leie koster marginalt mer enn å kjøpe, men sparer samtidig bedriften for investeringsutlegget. I tillegg har det vist seg at leie gir organisasjonen større konkurransekraft. Etter endt leie - begynner også utstyret å bli gammelt. Tiden er moden for å oppgradere organisasjonen, sette inn mer oppdaterte løsninger. Med leie skjer dette nærmest automatisk. Ved kjøp blir nyinvesteringer ofte trenert og utsatt - med de konsekvensene dette har.

En effektiv måte å komme godt igang er å samle relevant informasjon inn i vår

HEADSET KARTLEGGINGSVERKTØY & TILBUDSGENERATOR.

 

Akseptanse fra brukerne
Like viktig som å anskaffe headset, er å oppnå akseptanse på løsningene fra dem som skal ha dem på hodet og som skaper verdiene i bedriften - de ansatte. Hvis det er snakk om første gangs kjøp og små  antall, avtales betinget åpent bytte. På den måten unngår bedriften å kjøpe katta i sekken. Hvis det er snakk om volum - kobles produsenten inn for å se på pris og for å søke om rabatterte demoenheter for systematisk utprøvnig og akseptanse test fra brukerne selv.

Kommentarer

Ingen innlegg funnet

Skriv en omtale