Akselerert framdrift og bedre trivsel med Peltor Litecom

08.06.2017
av Martin Haldorsen
Forskning bekrefter økt lønnsomhet når samarbeidene team bruker Litecom

"I ettertid er det lett å se vi hadde ineffektiv kommunikasjon flere steder. Støy, avstand, og dårlig tilpasset utstyr påvirket flyten og forårsaket hyppige korte stans og avbrudd i produksjonen. Vi betraktet det som en del av tilværelsen - vi så det ikke! Litecom merkes umiddelbart på framdrift, trivsel og på bunnlinja!

 
 
SAGBRUKET
Peltor snakket for mange år siden om et svensk sagbruk som erstattet passive hørselvern med Litecom - hørselvern med innebygget UHF radiosamband.

Før investeringen stoppet man sagen for å koordinere arbeidet: fjerne spon, laste av båndet, kjøre fram nytt trevirke osv. Det var rytmen på sagbruket, det var sånn det skulle være.
 
Men straks Litecom ble tatt i bruk begynte sagen å gå mer kontinuerlig! De ansatte kunne kommunisere mens de arbeidet. Også trivselen steg.
 
Det var ikke bare trivselen som steg, omsetningen første året steg med 28%. Forbedret kommunikasjon med Litecom ble tilskrevet mye av årsaken. Samtidig en trivselsskapende og lønnsom investering for selskapet!
 
FINNES EN LITECOM EFFEKT?
Tilbakemeldinger fra fornøyde kunder tyder på at Litecom har en slik effekt. Det starter med etpar Litecom og gradvis blir det standardutstyr.

FORSKERE SETTER LITECOM UNDER LUPEN
Forskere ved Lunds Tekniska Högskola (avd Byggkonstruksjon) har senere undersøkt om det finnes en slik "Litecom effekt".
 
De målte effekt på produktiviteten ved anlegg med og uten tilpasset kommunikasjonsutstyr. Studiet ble utført ved Skanska Sverige, Anlägning Syd.

LITECOM GIR TIFOLD TILBAKE
Studien bekrefter historien fra sagbruket. Bruk av Peltor Litecom headset forbedret produktiviteten til arbeidsteamene med gjennomsnittlig 380 minutter i uken (tilsvarende 6,3 timer per uke) - ikke langt unna en ekstra arbeidsdag per uke. Målt i prosent steg produktiviteten med 20%!
 
Mange arbeidsgivere er ubevisst og derfor passiv i forhold til å motvirke den negative effekten av støy, avstand og dårlig tilpasset komunikasjonsutstyr har på verdiskapning. 
 
2 MND EKSTRA PRODUKSJON ÅRLIG
For å sette funnene på spissen: For et prosjekt på 12 mnd kan den akkumulerte produktivitetsgevinsten nesten tilsvare 2 mnd produksjon - forutsatt besparelsen utnyttes effektivt. Det er denne inntekten, investeringsutlegget for å innføre Litecom må veies opp mot.
 
MER OM STUDIET
Studiet baserte seg på observasjon av anleggsprosjekter der det ble utført konstruksjonsarbeid.
 
Data ble samlet i to omganger med måling av inaktivitet og nedetid på anleggsområdet.
 
Enhver aktivitet som direkte la verdi til prosjektet ble definert som arbeid. Det vil si når arbeiderne konkret flyttet jordmasser, la ned rør, skjøtte, ringsveiset, jobbet med påfyll, tilflytting osv.
 
Nedetid ble definert som måling arbeidsstans i ett minutt eller mer. Eksempler kunne være arbeidere som går mellom plasser på anleggsområdet, kortere pauser, internsamtaler. Nedetid som oversteg 1 time ble definert som stopp tid.
 
 
Klikk bilde for å se nærmere på 3M Peltor WS LItecom PRO III GB.
 
 
https://www.euroworker.no/images/detailed/15/3M-peltor-ws-litecom_pro_III_GB_-_MT73H7P3E4D10EUGB_-_wnde-1w.png
 
 

Kommentarer

Ingen innlegg funnet

Skriv en omtale