Økt trivsel og verdiskapning med Litecom Standard

08.06.2017
av Martin Haldorsen
Forskning bekrefter økt lønnsomhet når samarbeidene team bruker Litecom

I ettertid er det lett å se vi hadde ineffektiv kommunikasjon på kritiske steder. Grunnen var støy og avstand mellom dem som var satt til å jobbe sammen. Det påvirket flyten og forårsaket hyppige korte avbrytelser i produksjonen. Organisasjonen betraktet det som en del av tilværelsen - vi så det ikke! Nå har vi fokus på slike kostbare flaskehalser. Det er igangsatt et 3-årig prosjekt med å innføre Litecom-standard. Da elimineres enhver latent negativ innvirkning på kollaboreringen grunnet støy og avstand. Litecom tiltaket merkes umiddelbart på framdrift, på trivsel, på bunnlinja..

 
 
DET MODIGE SAGBRUKET
Peltor Sverige snakket på en samling for noen år siden, om et modig sagbruk som våget å skrote sine passive hørselvern for å investere i betydelig mer kostbare Peltor Litecom headset. Dette er headset med innebygget 2-veis radiokommunikasjon, avanserte mikrofoner som blokker støy/forsterker tale, og bluetooth for å melde opp mobilen (se bilde).

Før investeringen, ble sagen skrudd av og på gjennom dagen - for å fjerne spon, tømme båndet, kjøre fram trevirke, diskutere små og store utfordringer. Det var rytmen på sagbruket, det var sånn det skulle være.
 
Men straks de ansatte fikk Litecom på hodene begynte sagen å gå mer kontinuerlig! Teamet ved sagen, kollegane som kjørte maskinene og de som arbeidet ute kunne med ett kollaborere og samhandle. Alle kunne lytte inn på samtalen som stod i fokus og være med og bidra. Teamwork fikk ny mening. Trivselen steg.
 
Men det var ikke bare trivselen som steg. I følge Peltor målte sagbruket i sitt første år med Litecom en økt omsetning på 28%! Den bagatellmessige investeringen i Litecom ble tilskrevet årsaken for rekordveksten. Den mest trivselsskapende og lønnsomme investeringen i selskapets historie!
 
FINNES EN SLIK LITECOM EFFEKT?
Kanskje har denne solskinnshistorien vokst ut av en kime av sannhet. Vi som jobber med Litecom og ser effekten det har på  team å endelig kunne snakke, lytte og arbeide koordingert sammen - tror historien er sann. Uoppfordrede gladmeldinger fra fornøyde kunder vitner om det samme. Vi ser bedrifter kjøpe 1-2 Litecom i starten, få år senere har de over hundre enheter i bruk! Alt i alt bekreftes et solid inntrykk av at Litecom er noe svært viktig og som de vil ha mer av.

FORSKERNE SETTER LITECOM UNDER LUPEN
Derfor var det stor spenning, da det ble kjent at forskere ved fakultet for sivilingeniørfag ved Lunds Tekniska Högskola (avdeling for byggkonstruksjon) skulle undersøke effekten av Litecom.
 
De gikk metodekritisk til verks og gjennomførte et seriøst og kontrollert forskningsprosjekt. Formålet var å vitenskapelig måle eventuelle effekter på produktiviteten i anleggsbransjen ved å innføre slikt kommunikasjonsutstyr. Studiet ble utført sammen med Skanska Sverige AB, Anlägning Syd. Det ble utført av avdeling for Byggproduksjon, Byggvitenskap ved Lunds Tekniska Högskola og ledet av Victoria Joäng og Ajdin Sadikovic.

LITECOM GIR TIFOLD TILBAKE
Studien bekrefter langt på veg historien fra sagbruket! Bruk av Peltor Litecom headset forbedret produktiviteten til arbeidsteamene som ble målt med gjennomsnittlig 380 minutter i uken (tilsvarende 6,3 timer per uke) - ikke langt unna en ekstra arbeidsdag per uke! Målt i prosent steg produktiviteten med 20% - ikke langt unna veksten i omsetning ved sagbruket!
 
Dette er viktige funn fordi det dokumenterer gevinsten. Det betyr også at mange arbeidsgivere ubevisst er helt passive i forhold til å eliminere den ødeleggende effekten av støy og avstand - for å legge tilrette for normal kommunikasjon. Svært mange bedrifter burde ta konsekvensen av dette.
 
MER OM STUDIET - FOR DEG SOM ER INTERESSERT
Studiet baserte seg på observasjon av anleggsprosjekter som utførte konstruksjonsarbeid. Dette ble valgt fordi arbeidetsoppgavenes er repeterende og homogene (les: kjedelige) og derfor også egnet for å sammenligne uke for uke. Data ble samlet i to omganger og på ulike uker.
 
Observasjonene ble gjort på bakgrunn av prosjektet, operasjonene, arbeiderne, og måling av inaktivitet/nedetid på anleggsområdet. Enhver aktivitet som direkte la verdi til prosjektet ble definert som arbeid. Det vil si når arbeiderne konkret flyttet jordmasser, la ned rør, skjøtte, ringsveiset og jobbet med påfyll/tilflytting. Nedetiden ble definert som enkelt måling av ett minutt eller mer der intent arbeid ble utført - som å gå mellom plasser på anleggsområdet, kortere pauser, samtaler med medarbeidere for å spørre, løse problemer osv. Nedetid som oversteg 1 time ble definert som stopp tid.
Resultatene fra ukene med observasjon, viste at nedetiden under første uke med observasjon var 590 minutter og 320 minutter under observasjon 2. Det direkte utførte arbeidet var 1700 minutter i første observasjon, i motsetning tikl 2080  minutter i observasjon 2.
 
 
Konklusjonen i studien var at Peltor Litecom headset bidro til å øke produktiviteten med 20% (380 minutter per uke. Prosenten direkte arbeid, økte fra 71%  til over 86%).
 
LITECOM KAN GI 2 MND EKSTRA PRODUKSJON ÅRLIG
For å sette funnene i perspektiv og på spissen. For et prosjekt med 12 mnd varighet blir den akkumulerte produktivitetsgevinsten nesten 2 mnd ekstra produksjon - forutsatt tidsbesparelsen utnyttes effektivt. Det er denne inntekten, investeringsutlegget for å innføre Litecom Standard må vekte opp mot.
 
LISTING AV FORDELENE
Headset med innebygget kommunikasjon beskytter først og fremst hørselen. I tillegg åpner innebygget toveisradio for umiddelbar og effektiv kommunikasjon og dermed  kollaborering og samhandling mellom alle som er med i teamet.   og det tilrettelegger for effektiv team kommunikasjon. Litecom headsettene har innebygget 2-veisradio for innbyrdes trådløs kommunikasjon over korte avstander. De mest solgte modellene har mikrofoner på kåpen som blokkerer skadelig støy og forsterker tale slik at man kan høre varsko og gjennomføre ansikt til ansikt samtale med medarbeidere. Flere modeller har dessuten bluetooth for kobling til mobil og dermed til omverdenen - feks WS Litecom
 
PROSJEKT - INNFØRING AV LITECOM STANDARD
Som forskning dermed viser - å forbedre ansattes kommunikasjon og evne til å kollaborere har dramatisk positiv effekt på produktivitet.
 
TEST FASEN
Euroworker tilbyr seriøse bedrifter å gratis prøve Litecom for å gjøre egenerfaringer og på selvstendig grunnlag vurdere om denne påståtte lønnsomheten også er gyldig der. Vi tilbyr komlette ferdige pakker for arbeidsteam - og der alt er hensyntatt.
 
3 ÅRIG PERSPEKTIV PÅ OVERGANG TIL LITECOM STANDARD
For bedrifter som ønsker Litecom, men ikke er begeistret for investeringsutlegget - tilbyr vi skreddersydde leiepakker for kortere eller lengre periode og  der alt - også serviceavtale - er inkludert.
 
 

Kommentarer

Ingen innlegg funnet

Nytt innlegg