Aktive kampanjer

Butikksamband - Prøv gratis hele landet

MÅLGRUPPEN ER RETAIL ● PUBLIC SAFETY
Kampanjen lar målgrupppen retail få løsningen på gratis og uforpliktende utprøving i eget miljø - for å
teste og vurdere nytteverdien. Umiddelbar kommunikasjon brukes innen retail over hele verden fordi
det gir kunden mye raskere service og åpner for uhyre effektiv kommunikasjon mellom de ansatte.
Kenwood er en leder innen dette segmentet med sin lille robuste modell PKT-23.
Ved hendelser vil
sambandet vokse i
betydning og gi kontroll. Lynrask varsling kan punktere en situasjon, redusere
skadeomfanget og redde liv. For å rope på tilbudet klikk her

Jobb effektivt i team

Digital Migrasjonskampanje rettet mot Industrivern

MÅLGRUPPE: BEDRIFTER MED ANALOGT OG UTDATERT INDUSTRIVERNSAMBAND ●
Kampanjen er todelt: gi full dekning kombinert med migrasjon fra analogt til digitalt samband. Målet er
å minimalisere investeringene gjennom å benytte DMR Dual & Mixed Mode RD985 repeater, samt gjenbruke
eksisterende analogt sambandsutstyr. Befaring, kartlegging, dekningstest og utarbeide Fleet Map
kunden kan bruke som planleggings-, budsjett- eller anbudsgrunnlag. klikk her