INVESTOR RELATIONS

Søker vekst gjennom strategisk samarbeid med relevante aktører

Euroworker har gjennomført en vellykket omstilling til digital virkelighet. I tillegg til mål om ansettelser og indre vekst, søker vi å vokse gjennom å knytte oss til likeverdige, lønnsomme og selvstendige selskaper, personer eller enheter med nisje- og spesial- og spisskompetanse innenfor kjærneområder: digital radiokommunikasjon (DMR, Mototrbo, Tetra), avanserte lagrings og skytjenester, M2M/IOT, Kontroll og styringssystemer, Varsling og internkommunikasjonssystemer, skybaserte video og overvåkningstjenester.

Vi har en visjon om tett samarbeid med små aktører spredt over hele landet. Slik kan vi danne en felles plattform og vinne landsdekkende anbud med bla konkurruransedyktige servicebetingelser.

Hvis noe av dette høres potensialt sett interessant ut eller om du har egne relevante ideer, ta kontakt med daglig leder Martin Haldorsen - martin@euroworker.no - tlf 22 80 80 10.