Bedre HMS og akselerert framdrift Peltor Litecom

10.06.2022
Hørselvern med innebygget UHF radiosamband

"I ettertid er det lett å se vi hadde ineffektiv kommunikasjon flere steder. Støy, avstand, og dårlig tilpasset utstyr påvirket flyten og forårsaket hyppige korte stans og avbrudd i produksjonen. Vi betraktet det som en del av tilværelsen - vi så det ikke! Litecom merkes umiddelbart på framdrift, trivsel og på bunnlinja!

 
 
SAGBRUKET SOM GIKK OVER TIL LITECOM 
Peltor snakket for noen år siden om et svensk sagbruk som erstattet passive hørselvern med Litecom - hørselvern med innebygget UHF radiosamband.

3M Peltor WS LiteCom Plus (446MHz, Bluetooth, ANL), MT73H7A4410WS6EU, MT73H7P3E4410WS6EU, MT73H7B4410WS6EU, 7100204388, 7100204418, 7100201938
Før investeringen ble sagen skrudd av og på gjennom arbeidsdagen for å koordinere arbeidet: fjerne spon, laste av båndet, kjøre fram nytt trevirke osv. Det var rytmen på sagbruket, det var sånn det skulle være.
 
Men straks Litecom ble tatt i bruk begynte sagen å gå mye mer kontinuerlig! Ingen hadde forutsett dette! De ansatte kunne kommunisere mens de arbeidet. Plutselig ble man bevisst den gigantiske mengden dødtid den gamle løsningen med passive hørselvern hadde medført. Også trivselen steg, fordi alle kunne høre inn på hva som skjedde, alle var oppdatert og kunne bidra i samtalen.
 
Men det var ikke bare trivselen som steg! Første året steg omsetningen med hele 28%. Forbedret kommunikasjon med Litecom ble tilskrevet årsaken. Samtidig en trivselsskapende og svært lønnsom investering for selskapet!
 
FINNES EN LITECOM EFFEKT?
Tilbakemeldinger fra fornøyde kunder tyder på at Litecom har en slik effekt. Det starter med etpar Litecom og gradvis blir det standardutstyr.

FORSKERE SETTER LITECOM UNDER LUPEN
Forskere ved Lunds Tekniska Högskola (avd Byggkonstruksjon) har senere undersøkt om det finnes en slik "Litecom effekt".
 
3M SecureFit X5000-CE Vernehjelm
De målte effekt på produktiviteten ved anlegg med og uten tilpasset kommunikasjonsutstyr. Studiet ble utført ved en anleggsplass hos Skanska i Sverige

LITECOM DIREKTE LØNNSOMT
Studien bekreftet historien fra sagbruket: Bruk av Peltor Litecom headset forbedret produktiviteten til arbeidsteamene med gjennomsnittlig 380 minutter i uken (tilsvarende 6,3 timer per uke) - ikke langt unna en ekstra arbeidsdag per uke. Målt i prosent steg produktiviteten med 20%!
 
Mange arbeidsgivere er ubevisst og derfor passiv i forhold til å motvirke den negative effekten av støy, avstand og dårlig tilpasset komunikasjonsutstyr har på verdiskapning. 
 
2 MND EKSTRA PRODUKSJON ÅRLIG
For å sette funnene på spissen: For et prosjekt på 12 mnd kan den akkumulerte produktivitetsgevinsten nesten tilsvare 2 mnd produksjon - forutsatt besparelsen utnyttes effektivt. Det er denne inntekten, investeringsutlegget for å innføre Litecom må veies opp mot.
 
MER OM STUDIET
Studiet baserte seg på observasjon av anleggsprosjekter der det ble utført konstruksjonsarbeid.
 
Data ble samlet i to omganger med måling av inaktivitet og nedetid på anleggsområdet.
 
Aktivitet som direkte la verdi til prosjektet ble definert som arbeid. Det vil si når arbeiderne flyttet jordmasser, la ned rør, skjøtte, ringsveiset, jobbet med påfyll, tilflytting osv.
 
Nedetid ble definert som arbeidsstans i ett minutt eller mer. Eksempler kunne være arbeidere som gikk over anleggsområdet, kortere pauser, interne samtaler osv. Nedetid som oversteg 1 time ble definert som stopp tid.
 
 
 
Klikk bilde for å se nærmere på 3M Peltor WS LItecom PRO III GB.