UMIDDELBAR INTERN KOMMUNIKASJON

Vi hjelper industri og næringsliv med å innføre umiddelbar intern kommunikasjon - typisk på kritiske steder i produksjonen, ved økt risiko, der hvor verdiskapningen skjer eller når effektiv tidsbruk er viktig. Gevinsten er god arbeidsflyt, med akselerert framdrift, økt sikkerhet og trivsel som resultat. Ta kontakt for å kartlegge behov og finne løsninger - 22 80 80 10.